Utrata danych osobowych (RODO)

Historie naruszenia zabezpieczeń danych osobowych trafiają na pierwsze strony gazet, wtedy czytamy o:

 • wyrzuconych do śmietnika danych osobowych
 • kradzieży bazy PESEL lub innych danych wrażliwych przez pracownika firmy
 • wycieku poufnych danych z firmy z powodu błędnie wybranego adresata e-maila
 • działaniach przebiegłych hakerów lub o katastrofalnej w skutkach awarii technologicznej

Tego rodzaju historie stanowią niestety coraz częściej nie tylko interesującą lekturę, ale sytuacje wśród znajomych przedsiębiorców, którzy niechętnie przyznają się do wycieku danych osobowych. Zazwyczaj po prostu nie zdają sobie sprawy z ryzyka, jakie towarzyszy takiej sytuacji. Bo jeśli jeszcze tego nie wiesz – uświadom sobie, że największe zagrożenie wycieku danych kryje się wewnątrz twojej firmy. Dlaczego? Ponieważ najczęściej na rozmiar i zakres naruszenia zabezpieczeń danych osobowych ma wpływ działanie lub zaniechanie kogoś wewnątrz.

Dodatkowo  w związku z wejściem w życie RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych będziesz zobowiązany wykazać, że przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegasz obowiązujących zasad zabezpieczenia danych. Brak zabezpieczenia to rzeczywiste poważne konsekwencje dla Twojej firmy – kary finansowe do 20 mln EURO, w przypadku organizacji globalnych nawer 4% światowego obrotu danej organizacji.

Jak chronić się przed skutkami wycieku danych osobowych z Twojej firmy?

Najważniejsze to posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przed utratą danych osobowych, dzięki któremu zabezpieczysz negatywne skutki przetwarzania wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności:

 • Pokrycie kar administracyjnych
 • Pokrycie roszczeń osób poszkodowanych
 • Koszty obrony w postępowaniach administracyjnym i sądowym
 • Koszty postępowań i procesów
 • Koszty działań kryzysowych i zabezpieczających

Kto jest zobowiązany stosować przepisy RODO?

Przedsiębiorcy (w szczególności: kancelarie prawnicze, biura rachunkowe i księgowe, szpitale i inne podmioty lecznicze, biura podróży, administratorzy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe,  sklepy internetowe, placówki oświatowe), a także urzędy i inne podmioty publiczne.

Ile kosztuje ubezpieczenie ochrony danych osobowych?

Składka za ubezpieczenie jest wyliczana indywidualnie dla każdego Klienta i uzależniona jest od:

 • wybranej sumy ubezpieczenia
 • wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej
 • branży
 • orientacyjnej liczby przechowywanych danych osobowych
 • obrotu Firmy
 • posiadanych zabezpieczeń oraz procedur postępowania

Jak zawrzeć umowę ochrony danych osobowych (RODO)?

Skontaktuj się z nami – przedstawimy Ci najlepszą ofertę.


Dowiedz sie więcej Jak możesz rozszerzyć ochronę?